Thursday, November 10, 2011

VMO | PERKEMAT DQ


Visi

Membentuk generasi Huffaz yang mampu merealisasikan intipati al-Quran dan as-Sunnah dalam segenap aspek kehidupan.

Misi

Memperkasa kebajikan dan kesatuan Huffaz dari segenap aspek sesuai dengan keperluan semasa berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah.

Objektif

 • Menjana proses pentarbiyahan yang munazzomah dan istiqamah melalui kefahaman dan pembudayaan serta pemerkasaan biah solehah ke arah pembentukan generasi al-Quran yang unik.
 • Menjana peningkatan kualiti hafazan dan prestasi akademik serta penghayatan ilmu para huffaz di samping melahirkan Huffaz yang berketerampilan dan professional.
 • Melahirkan Huffaz yang mampu mentadbir diri dan amanah serta mampu mendepani masyarakat global.
 • Melahirkan generasi Huffaz intelektual dalam penguasaan teknologi maklumat dan informasi global seiring dengan memperkasa biah solehah di Darul Quran melalui sistem tarbiyyah Islamiyyah yang sistematik.
 • Menyediakan barangan yang berkualiti lagi halal untuk memenuhi keperluan dan citarasa pelajar.
 • Membudayakan al-Quran dan as-Sunnah sebagai pencetus sinergi kesatuan Huffaz bagi membentuk jasmani dan rohani Huffaz yang mantap.
 • Memberi dan melaksanakan hal-hal yang berbentuk kebajikan kepda siswa/siswi dari sudut rohani dan jasmani.

Matlamat

 • Ke arah melahirkan insan rabbani yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul.
 • Berusaha meningkatkan prestasi hafazan al-Quran setiap ahli bagi menjamin keberkesanan kualiti hafazan al-Quran.
 • Bersama meningkatkan ilmu pengetahuan dan pencapaian akademik ahli seiring dengan wawasan Negara agar dapat mempelopori setiap bidang ilmu.
 • Bersama menyemai dan menyuburkan ukhuwwah, mahabbah serta mawaddah sesama ahli, pensyarah, dan kakitangan Darul Quran bagi mewujudkan biah solehah.
 • Bertindak sebagai saluran bagi ahli menyuarakan permasalahan, pandangan, dan kritikan samada berhubung kait dengan pihak pentadbiran kampus, pihak berkuasa, atau badan-badan lain.
 • Merancang dan melaksanakan aktiviti selari dengan al-Quran dan as-Sunnah.
 • Berusaha mengadakan kerjasama dan komunikasi dengan mana-mana pertubuhan samada di dalam atau di luar negara demi manfaat bersama.
 • Memupuk dan menjalankan dakwah Islamiyyah di kalangan ahli khususnya serta masyarakat amnya dengan berpandukan al-Quran dan as-Sunnah.
 • Berusaha memberi sumbangan ke arah perkembangan pemikiran dan tindakan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan berpandukan al-Quran dan as-Sunnah.
 • Menyemai dan menyuburkan harga diri Huffaz yang bakal memimpin masyarakat berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah di samping mempunyai ciri-ciri akhlak terpuji apabila keluar berhadapan dengan masyarakat kelak.
 • Membeli, memajak, menyewa, dan memiliki hartanah untuk kegunaan Persatuan selaras dengan tujuannya.
 • Mewakili suara mahasiswa Darul Quran.

Gagasan

Bersama Menerajui Perubahan

0 comments: