Tuesday, June 7, 2011

Minggu Haluan Siswa 2011

18 Mei 2011 - Bertemakan ”Mesra Tapi Tegas”, Cawangan Hal Ehwal Pelajar Darul Quran JAKIM telah menjalankan program Minggu Haluan Siswa bagi 196 orang pelajar baru program Diploma Tahfiz Al-Quran 2011/2012 yang telah mendaftar pada 14 Mei yang lalu.

Program Minggu Haluan Siswa yang diadakan bermula 14 hingga 18 Mei 2011 ini telah mendedahkan para pelajar kepada suasana yang baru untuk menjadi huffaz yang berketerampilan selaras dengan keperluan ummah dan negara. Program ini juga telah dapat membentuk jati diri pelajar dan semangat cintakan al-Quran melalui program-program yang telah disusun antara lain mengenali diri sendiri, kejelikitan kumpulan dan memahami hala tuju di Darul Quran.

Selain itu para siswa dan siswi diberikan taklimat berkaitan hal ehwal pengurusan pentadbiran Darul Quran, peraturan dan disiplin di Darul Quran, teknik pengajian dan pembelajaran, kaedah hafazan dan ulangan, pengurusan asrama dan lain-lain. Program selama 5 hari ini telah berjaya merapatkan ukhuwah diantara para pelajar supaya lebih bekerjasama, tidak mementingkan diri sendiri dan perlu menghargai masa.

Pada majlis penutup program ini,Tuan Haji Paimuzi bin Yahya Pengarah Darul Quran mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua peserta yang mengikuti program ini dengan jayanya. Beliau juga mengingatkan agar para pelajar baru menggunakan peluang belajar di Darul Quran dengan sebaik-baiknya dan menghabiskan hafalan 30 juzu’ al-Quran dalam tempoh masa yang diberikan.

Gambar sekitar Minggu Haluan Siswa II, 2011:
cms7
Suasana ketika sesi LDK (Latihan Dalam Kumpulan) Kembara.

cms9
Kerjasama berkumpulan amat dititikberatkan ketika sesi LDK Kembara.

cms8
Menikmati hidangan tengahari di tepi hutan antara saat yang manis bagi pelajar-pelajar baru ini.

cms6
Suasana ketika sesi Taklimat Akademik sedang berlangsung.

cms5
Pembentangan berkumpulan berkenaan modul kursus yang disediakan dalam sesi LDK.

cms4
Pelajar sedang membentangkan sesuatu kepada fasilitator dalam sesi LDK di Dewan Muktamar.

Foto: Ahmad Nazra Ahmad & Muktaysaf Ibrahim.

0 comments: