Sunday, August 16, 2009

Selesema Babi (swine influenza): Membongkar Hikmah Pengharaman dan Pembohongan Nasrani


Heboh diperkatakan di sana sini mengenai selesema babi yang semakin membimbangkan banyak pihak. Wabak ini dipercayai berpunca daripada virus influenza A yang berjangkit dalam kalangan babi. Penularan wabak ini bermula di Mexico seterusnya merebak ke negara-negara Eropah lain seperti Amerika Syarikat, Kanada dan lain-lain. Malaysia turut merasai kesan penularan wabak ini dan keadaan makin meruncing apabila 27 orang telah menjadi korban virus tersebut setakat ini.

Manusia selalunya dijangkiti Selesema Babi melalui hubungan langsung dengan babi atau persekitaran yang dijangkiti virus ini. Terdapat kes di mana manusia yang dijangkiti tidak mempunyai sejarah hubungan secara langsung dengan haiwan ini atau persekitarannya. Jangkitan manusia kepada manusia yang telah dilaporkan adalah terhad kepada hubungan rapat di kalangan manusia dan di dalam kumpulan-kumpulan kecil.
Virus Selesema Babi sentiasa berubah seperti virus influenza yang lain. Terdapat 4 subtypes utama virus influenza A iaitu H1N1 (virus yang biasa ditemui pada babi), H1N2, H3N1 dan H3N2. Babi boleh dijangkiti virus Avian Influenza (Selesema Burung), virus influenza bermusim manusia, serta virus Swine Influenza (Selesema Babi).

Babi boleh dijangkiti lebih daripada satu jenis virus pada satu masa. Ini menyebabkan gen virus tersebut bercampur dan menghasilkan virus influenza yang mengandungi gen daripada pelbagai sumber, dikenali sebagai virus yang bercampur (reassortant). Walaupun virus Selesema Babi pada kebiasaannya adalah spesis yang spesifik dan hanya menjangkiti babi, namun virus ini boleh menjangkiti manusia. Virus influenza yang dijumpai pada babi pada masa kini adalah virus H1N1.

Setiap perbuatan Allah Taala itu mempunyai hikmahnya yang tersendiri dan antara hikmah yang jelas daripada kejadian ini adalah hukuman Allah Taala kepada kaum yang telah mengubah kitab Allah dan menghalalkan apa yang Allah haramkan serta menjadikan manusia sebagai Tuhan-tuhan yang membuat syariat selain Allah.
Allah Ta’ala berfirman:
Maksudnya: “Mereka menjadikan pendita-pendita dan Ahli-ahli Agama mereka sebagai pendidik-pendidik selain dari Allah, dan juga (Mereka mempertuhankan) Al-Masih Ibni Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa; tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan.”

Apabila Adi bin Hatim radiallahuanhu datang berjumpa Rasulullah S.A.W untuk memeluk Islam, Rasulullah membacakan ayat ini kepada Adi bin Hatim. Adi kemudiannya mengatakan: “Sesungguhnya (kaum Nasrani) tidak menyembah mereka (paderi dan rahib)”. Lalu Rasulullah menjawab: “Bahkan (mereka menyembah para rahib dan paderi) kerana para rahib dan paderi mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram lalu mereka mengikutinya, itulah sembahan mereka terhadap para paderi dan rahib mereka”.
[Ibn Kasir, 4/135]

Telah sabit dalam Old Testement atau Kitab Perjanjian Lama bahawa Babi adalah haiwan yang diharamkan ke atas kaum Nasrani sepertimana haram ke atas kaum Yahudi:
“And the pig, though it has a split hoof completely divided, does not chew the cud; it is unclean for you.” [Leviticus 11:7, New International Version (NIV) Bible].

“The pig is also unclean; although it has a split hoof, it does not chew the cud. You are not to eat their meat or touch their carcasses.” [Dueteronomy 14: 8, NIV Bible].

Kedua-dua nas daripada kitab Perjanjian Lama dengan jelas menyatakan haram ke atas mereka untuk dimakan dan bahkan najis sehingga tidak boleh disentuh. Demikianlah hukum yang sebenarnya terdapat dalam kitab mereka.

Namun, pada tahun antara 51 M ke 55 M telah diadakan satu Perhimpunan antara Hawariyyin yakni pendakwah-pendakwah ajaran Isa ‘alaihissalam yang diketuai oleh Yaakob bin Yusuf al-Najjar di Urshalim menetapkan bahawa dalam usaha menarik minat kaum bukan penyembah berhala kepada ajaran Kristian maka ditetapkan bahawa mereka dikecualikan daripada hukum hakam Taurat atau Perjanjian lama.

Ini sebagai langkah pertama untuk menarik minat mereka sahaja tetapi setelah itu mereka akan diwajibkan juga mengikut hukum Taurat tersebut, demikianlah dakwaan mereka. Walaupun masih mengharamkan zina, memakan bangkai, dan memakan makanan yang disembelih untuk berhala, tetapi dihalalkan babi, khamar, dan riba.

Ini merupakan siri pertama dalam siri-siri penyelewengan ajaran Kristian yang pada asalnya merupakan agama Tauhid. Namun, Paul yang merupakan seorang Yahudi yang benci kepada Nabi Isa ‘alaihissalam kemudian setelah Isa diangkat Allah ke langit, mengaku sebagai pengikut Kristian secara munafiq mengisytiharkan bahawa hukum hakam Taurat telah dimansukhkan dengan Injil.

Dalam Injil Barnaba yang telah ditinggalkan amalannya oleh gereja-gereja Kristian menyatakan:
Thereupon. said one of the scribes: If I shall eat pork, or other unclean meats, will they not defile my consciences?’
Jesus answered: Disobedience will not enter into the man but will come out of the man, from his heart; and therefore will he be defiled when he shall eat forbidden food.’
[Gospel of Barnaba, Part 3].

Jelas daripada pernyataan ini, Jesus yakni Isa ‘alaihissalam menamakan babi sebagai makanan yang dilarang dan memakannya akan menyebabkan kerosakan jiwa dan maksiat. Namun, para Paderi Kristian yang dilaknat Allah Taala telah mengubah agama Allah Taala lalu mereka memilih hukum yang sesuai dengan hawa nafsu mereka dan membuang hukum yang tidak sesuai dengan nafsu mereka.

Allah Taala berfirman:
Maksudnya: “dan apabila datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah (Nabi Muhammad s.a.w), yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang telah diberikan Kitab itu melemparkan Kitab Allah ke belakang mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui (kebenarannya).” [al-Baqarah: 101].

Allah Taala juga menyatakan:
Maksudnya: “dan (ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian setia dari orang-orang yang telah diberikan Kitab (iaitu): “Demi sesungguhnya! hendaklah kamu menerangkan isi Kitab itu kepada umat manusia, dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya”. kemudian mereka membuang (perjanjian setia) itu ke belakang mereka, serta mereka menukarnya dengan mengambil faedah dunia yang sedikit. maka amatlah buruknya apa yang mereka dapati dari penukaran (Kalamullah dan janjiNya) itu.” [Ali Imran: 187].

Demikianlah Maha Benar Allah yang Dia itu Maha Benar bahawa kaum Ahli Kitab daripada Yahudi dan Nasrani telah banyak menimbulkan kerosakan di bumi ini dan membuat agama sendiri bertopengkan nama-nama Rasul dan Nabi-nabi Allah maka hendaklah mereka yang masih terbelenggu dengan omongan kosong para Paderi dan Rahib ini sedar dan carilah kebenaran yang hakiki.

Tidak ada kebenaran yang lebih benar daripada al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam dan tidak ada penyelamat yang lebih benar daripada Islam.

Apa yang berlaku dewasa ini merupakan ancaman kecil daripada Allah Taala kepada kaum kafir ini yang telah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan meletakkan diri mereka sedarjat dengan Allah melalui tindakan mereka membuat bidaah dan rekaan hukum palsu di sebalik dakwaan ‘Kitab Allah’. Balasan yang lebih besar dan dahsyat masih menanti di akhirat nanti di neraka Jahannam, maka sedarlah wahai kaum Nasrani selagi masa masih ada.

0 comments: